Informácie o spoločnosti

Spoločnosť DCIT s.r.o. bola založená dňa 30.4.2002 v Brezne. Jej ťažiskovým produktom je informačný systém QI. Už v roku 2003 bol informačný systém QI pripravený pre slovenský trh, po stránke jazykovej aj legislatívnej. V začiatkoch pôsobenia spoločnosti sa postupne vytvorila sieť predajcov informačného systému QI, ktorí ho implementujú u svojich zákazníkov a následne zabezpečujú jeho údržbu. Dnes na Slovensku používa informačný systém QI viac ako 300 subjektov rôzneho zamerania (výroba, obchod, služby).

V súčasnosti sa DCIT špecializuje na legislatívnu a jazykovú lokalizáciu informačného systému QI podľa platnej legislatívy. Tieto činnosti zabezpečuje kvalifikovaný tím analytikov, programátorov a metodikov v úzkej spolupráci s autorom IS QI – spoločnosťou DC Concept, a.s. so sídlom v Brne.

Informácie o informačnom systéme QI

QI je modulárny

Pozostáva z 30 modulov, takže máte možnosť vybrať si to, čo skutočne využijete. Moduly spadajú do 7 skupín: Obchodu a marketingu, Riadenia, Výroby, Ekonomiky, Ľudských zdrojov, E-modulov a Špecializovaných modulov.

QI je komplexný

QI zvládne chod celého podniku. Zabezpečí dochádzkovú agendu, skladové hospodárstvo alebo podporí Váš marketing. Má zabudované projektové aj procesné riadenie a nástroj pre pokročilé plánovanie výroby.

QI je v rukách odborníkov

QI implementujú naši partneri, ktorí sú majstrami svojej špecializácie. Ich dlhoročné skúsenosti s daným odborovým riešením zaručujú, že spolu so špičkovou technológiou získate aj ich odborové know-how.

QI sa dorozumie

QI komunikuje s ostatnými softwarmi, napríklad MS Office, vážnymi systémami, CAD/CAM systémami apod. Dáta sa navzájom prepájajú. Dajú sa tlačiť či exportovať vo všetkých bežných formátoch.

QI ide naprieč odbormi

Strojárenstvo, automotive, projekčná činnosť alebo aj zdravotníctvo. Už 15 rokov pomáhame firmám vo viac ako 40 rôznych odboroch. Zároveň doladíme riešenie na mieru Vašim potrebám.

QI je kompaktný

QI sme postavili na jednotnej logike s využitím najmodernejších technológií. Rozhodne nejde o produkt spojený z rôznych aplikácií od rôznych dodávateľov.

QI je bezpečný

Prístup k dátam zabezpečuje prepracovaný systém prístupových práv. Trojvrstvová architektúra QI tak chráni dáta pred stratou aj poškodením.

QI je efektívny

Dáta do QI stačí vložiť raz. Okamžite sa prenesú na všetky potrebné formuláre, pričom netvorí duplicity. To isté platí pri úpravách už vložených dát.

QI je jednoduchý

QI sa ovláda podobne ako MS Office, používa aj podobnú grafiku. Pre istotu však každému zákazníkovi vkladáme do systému kompletnú dokumentáciu a nápovedu.

Informačný systém QI v číslach, ktoré hovoria za všetko

40

Odborových riešení

Podrobnosti

15

rokov na trhu

Podrobnosti

30

Rôznych modulov

Podrobnosti

1000+

Aktívnych firiem

Podrobnosti

Naši partneri

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám mnoho spokojných zákazníkov.