FinStat API v informačnom systéme QI

  1. Čo je FinStat API a ako funguje FinStat API umožňuje užívateľom QI rýchly a pohodlný prístup z prostredia IS QI k informáciám o firmách, s ktorými spolupracujú alebo majú záujem o spoluprácu. FinStat čerpá údaje z týchto zdrojov: Z obchodného registra a Obchodného vestníka, ktoré prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR Z Registra účtovných závierok, ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR Zo Štatistického

Posted in Nezaradené, Zmeny IS QI | Tagged , , | Leave a comment

Zmeny informačného systému QI vo verzii 87

  Obsah Financie Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady Mzdy Podklady osobných a mzdových parametrov do budúcich období Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Boli upravené varianty tlačových zostáv Faktúry vydanej (SK), ktoré boli doplnené o tlač recyklačného poplatku zahrnutého

Posted in Zmeny IS QI | Tagged , , , , | Leave a comment

Zmeny informačného systému QI vo verzii 86

  Obsah Spoločné Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk Financie KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko Doplnenie bankového importu: Import – SEPA

Posted in Zmeny IS QI | Tagged , , , , , | Leave a comment

GOLD PARTNEROM PRE SLOVENSKO SA STALA SPOLOČNOSŤ JR GROUP

  Predstavenie noviniek v QI, ocenenie Gold partnera, ale aj príležitosť pre stretnutia a diskusiu priniesli v januári naše pravidelné workshopy. 32. obchodný a 44. implementačný navštívilo viac než sto hostí z partnerskej siete DC Concept, a.s. Obe akcie sa konali v Kurdějově na Břeclavsku. Program obohatilo vyhlásenia Gold partnera. V decembri spoločnosť DC Concept

Posted in ocenenia | Tagged , , | Leave a comment

INFORMAČNÝ SYSTÉM QI – video v článku

  Video zobrazuje výhody používania informačného systém QI. Prajeme príjemné sledovanie.

Posted in IS QI - médiá, Videá | Tagged , , , | Leave a comment

QI ROZVÍJAME UŽ 14 ROKOV – video v článku

 

Posted in IS QI - médiá, Videá | Tagged , , , | Leave a comment

QI BODOVALO V MÉDIÁCH AJ V MINULOM ROKU

  Príchod nového roku spoločnosť DC Concept okrem iného využila na zhodnotenie svojich mediálnych aktivít. Pretože ani v uplynulom roku nebolo ponúk na komentovanie problematiky ERP systémov málo, vystúpili v širokom spektre časopisov, magazínov a ďalších periodík. Informácie a inšpirácie odovzdané čitateľom týchto publikácií predkladáme teraz Vám. Nižšie nájdete tri najlepšie hodnotené príspevky minulého roku. Najčastejšie sa

Posted in IS QI - médiá | Tagged , , , | Leave a comment