QI BODOVALO V MÉDIÁCH AJ V MINULOM ROKU

  Príchod nového roku spoločnosť DC Concept okrem iného využila na zhodnotenie svojich mediálnych aktivít. Pretože ani v uplynulom roku nebolo ponúk na komentovanie problematiky ERP systémov málo, vystúpili v širokom spektre časopisov, magazínov a ďalších periodík. Informácie a inšpirácie odovzdané čitateľom týchto publikácií predkladáme teraz Vám. Nižšie nájdete tri najlepšie hodnotené príspevky minulého roku. Najčastejšie sa

Read More