Zmeny informačného systému QI vo verzii 87

 

Obsah

Financie
Recyklačný poplatok na faktúre vydanej
Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady
Mzdy
Podklady osobných a mzdových parametrov do budúcich období
Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky

Recyklačný poplatok na faktúre vydanej

Boli upravené varianty tlačových zostáv Faktúry vydanej (SK), ktoré boli doplnené o tlač recyklačného poplatku zahrnutého v Cene za MJ (viď obr.).

Recyklačný poplatok na faktúre vydanej
Recyklačný poplatok na faktúre vydanej

Recyklačný poplatok sa dá zadať v Číselníku tovaru / záložka „Ceny“ / údaj „Poplatok za recykláciu“. Uvádza sa sem hodnota recyklačného poplatku zahrnutého v jednotkovej cene predajnej.

Číselník tovaru
Číselník tovaru

Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady

Na faktúre prijatej v položkách je umožnené zadať rozpad položky na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady a to pomocou údaja „Percento uplatnenia %“. Po zadaní položky a jej uložení sa automaticky upravia ceny bez DPH, DPH a Cena s DPH na pôvodnej položke a vytvorí sa kópia položky pre neuznateľnú časť, ktorá bude bez DPH a Cena bez DPH predstavuje náklad neuznateľný vrátane neuplatnenej DPH (viď obr.).

Faktúra prijatá
Faktúra prijatá
Zmeny - Rozúčtovanie dokladu
Rozúčtovanie dokladu

Podklady osobných parametrov do budúcich období pre jedno PPV a hromadné zadávanie

Podklady mzdových parametrov do budúcich období pre jedno PPV a hromadné zadávanie

Podklady mzdových zložiek do budúcich období pre jedno PPV a hromadne zadávanie

Bola doplnená funkčnosť pre možnosť zadať mzdové údaje pre zamestnanca, jeho PPV a Mzdových zložiek do tzv. podkladov bez ohľadu na aktuálne obdobie spracovania miezd (aj dopredu) s dátumom od kedy majú byť údaje platné. Následne sa tieto údaje premietajú do príslušného obdobia spracovania miezd počas uzávierky, kedy sa dané obdobie otvára ako nové. Takto je možné dopredu si pripraviť údaje tak, aby sa nezabudlo na ne až kým by sa čakalo na uzávierku do daného obdobia. Funkčnosť umožňuje zadávanie jednotlivo ale aj hromadné zadávanie vo voľbe : Spracovanie miezd / Podklady pre mzdy / Časové podklady.

Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky

Na formulári „Mesačné mzdové zložky (SK)“ boli doplnené vybrané údaje zo mzdových údajov PPV a údaj o vypočítanej mzde. Taktiež tam bolo doplnené tlačidlo pre možnosť zrušenia vypočítanej mzdy.

Mesačné mzdové zložky
Mesačné mzdové zložky

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *