FinStat API v informačnom systéme QI

  1. Čo je FinStat API a ako funguje FinStat API umožňuje užívateľom QI rýchly a pohodlný prístup z prostredia IS QI k informáciám o firmách, s ktorými spolupracujú alebo majú záujem o spoluprácu. FinStat čerpá údaje z týchto zdrojov: Z obchodného registra a Obchodného vestníka, ktoré prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR Z Registra účtovných závierok, ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR Zo Štatistického

Read More