FinStat API v informačnom systéme QI

  1. Čo je FinStat API a ako funguje FinStat API umožňuje užívateľom QI rýchly a pohodlný prístup z prostredia IS QI k informáciám o firmách, s ktorými spolupracujú alebo majú záujem o spoluprácu. FinStat čerpá údaje z týchto zdrojov: Z obchodného registra a Obchodného vestníka, ktoré prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR Z Registra účtovných závierok, ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR Zo Štatistického

Read More

Zmeny informačného systému QI vo verzii 87

  Obsah Financie Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady Mzdy Podklady osobných a mzdových parametrov do budúcich období Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Boli upravené varianty tlačových zostáv Faktúry vydanej (SK), ktoré boli doplnené o tlač recyklačného poplatku zahrnutého

Read More

Zmeny informačného systému QI vo verzii 86

  Obsah Spoločné Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk Financie KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko Doplnenie bankového importu: Import – SEPA

Read More

GOLD PARTNEROM PRE SLOVENSKO SA STALA SPOLOČNOSŤ JR GROUP

  Predstavenie noviniek v QI, ocenenie Gold partnera, ale aj príležitosť pre stretnutia a diskusiu priniesli v januári naše pravidelné workshopy. 32. obchodný a 44. implementačný navštívilo viac než sto hostí z partnerskej siete DC Concept, a.s. Obe akcie sa konali v Kurdějově na Břeclavsku. Program obohatilo vyhlásenia Gold partnera. V decembri spoločnosť DC Concept

Read More

QI BODOVALO V MÉDIÁCH AJ V MINULOM ROKU

  Príchod nového roku spoločnosť DC Concept okrem iného využila na zhodnotenie svojich mediálnych aktivít. Pretože ani v uplynulom roku nebolo ponúk na komentovanie problematiky ERP systémov málo, vystúpili v širokom spektre časopisov, magazínov a ďalších periodík. Informácie a inšpirácie odovzdané čitateľom týchto publikácií predkladáme teraz Vám. Nižšie nájdete tri najlepšie hodnotené príspevky minulého roku. Najčastejšie sa

Read More