Zmeny informačného systému QI vo verzii 86

  Obsah Spoločné Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk Financie KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko Doplnenie bankového importu: Import – SEPA

Read More