Zmeny informačného systému QI vo verzii 87

  Obsah Financie Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady Mzdy Podklady osobných a mzdových parametrov do budúcich období Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Boli upravené varianty tlačových zostáv Faktúry vydanej (SK), ktoré boli doplnené o tlač recyklačného poplatku zahrnutého

Read More

Zmeny informačného systému QI vo verzii 86

  Obsah Spoločné Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk Financie KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko Doplnenie bankového importu: Import – SEPA

Read More