Zmeny informačného systému QI vo verzii 87

  Obsah Financie Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Rozdelenie položky prijatého plnenia faktúry prijatej na daňovo uznateľné a neuznateľné náklady Mzdy Podklady osobných a mzdových parametrov do budúcich období Zmeny na formulári Mesačné mzdové zložky Recyklačný poplatok na faktúre vydanej Boli upravené varianty tlačových zostáv Faktúry vydanej (SK), ktoré boli doplnené o tlač recyklačného poplatku zahrnutého

Read More